Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan EVENTLY behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

GO Mobile
CVR-nummer: 33241720
Ørestads Boulevard 73
2300 København S
[email protected]
Telefonnummer: 7020 0718

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Beskrivelse af behandlingen

Behandling af oplysninger, når du besøger hjemmesiden evently.dk:

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt de ydelser, vi tilbyder.

Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside.

Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende de nyheder, du har tilmeldt dig. 

Cookies: Evently.dk anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer, når du besøger hjemmesiden. En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. De anvendte cookies identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens computer.

Eventlys anvendelse af cookies afhænger af hvilke sider du besøger på hjemmesiden.

Kategorier af personoplysninger/Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger: 

Almindelige personoplysninger:

Navn, E-mail, Virksomhed, Stilling, IP-adresse, Brug af nyhedsbreve

Kilder/Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder: 

Direkte fra dig.

Behandlingsgrundlag/Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk.1, (a).

Modtagere/ Vi kan dele dine personoplysninger med:

Leverandører vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester og teknisk support.

Opbevaring/Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.  

Indtil et afgivet samtykke til at modtage nyheder er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Såfremt nyhedstjenesten ophører, sletter vi dine personoplysninger inden for 1 måned. 

Konsekvenser ved behandlingen

Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for målretning af EVENTLY nyheder og optimering af vores hjemmeside. Vi analyserer på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores nyheder og øvrig kommunikation så relevant for dig som muligt.

Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske: Navn og e-mailadresse – såfremt du ønsker at modtage nyheder fra Evently.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Særligt har du ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden, Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms samt gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til [email protected].

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via Eventlys hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af vores privatlivspolitik findes på www.evently.dk.